Industrial visualisation – et effektivt verktøy

Industrial visualisation – et effektivt verktøy
I dag er alle industrigrener knyttet sammen slik at det er praktisk talt umulig å drive en virksomhet som er atskilt fra andre foretak. Dessuten må man ta i betraktning slike faktorer som: miljø og virkningen av sine aktiviteter på økosystemet samt velbalansert økonomisk utvikling eller mulig virkning på livskvaliteten til innbyggere i et visst område. Interaktiv modell i prosjekter for industrien En vesentlig del av planlegging av utvidelse av sin virksomhet eller forbedring av eksisterende systemer er derfor industrial visualization – et verktøy som hjelper å lage et prosjekt i form av 3D...
read more