Industrial visualisation – et effektivt verktøy

Industrial visualisation – et effektivt verktøy

I dag er alle industrigrener knyttet sammen slik at det er praktisk talt umulig å drive en virksomhet som er atskilt fra andre foretak. Dessuten må man ta i betraktning slike faktorer som: miljø og virkningen av sine aktiviteter på økosystemet samt velbalansert økonomisk utvikling eller mulig virkning på livskvaliteten til innbyggere i et visst område.

Interaktiv modell i prosjekter for industrien

En vesentlig del av planlegging av utvidelse av sin virksomhet eller forbedring av eksisterende systemer er derfor industrial visualization – et verktøy som hjelper å lage et prosjekt i form av 3D visualisering, inkludert en rekke andre ytre faktorer. En omfattende prosjektering lages ikke bare fra den visuelle siden – i arbeidet med gjennomføring av interaktiv modell deltar det også representanter fra en gitt bransje som kjenner godt tekniske krav og betingelser som man må ta i betraktning.

Deltakelse i prosjektet av folk som er knyttet til bransjen – og som ofte har mange års erfaring og god kjennskap til  drift av utstyr og systemer som utgjør gjenstand for prosjektet – hjelper å utvikle et konsept i samsvar med virkelige tekniske egenskaper til brukte materialer. Prosjektet kan inneholde slike elementer som konstruksjon av anleggsmaskiner, beliggenhet av bygninger, plassering av maskiner og tilhørende systemer, og også kan ta hensyn til utviklingsmuligheter, påpeke behov eller varsle om mangler. På prosjekteringsstadiet driver vi bare med teori, ved å lage interaktiv modell som man kan se takket være 3D simulering, kan man derimot se eventuelle mangler i prosjektet, forbedre oprinnelige konsepter og minimalisere risiko for tap.

Bruk av den typen modeller har flere fordeler:

  • Hjelper å visualisere et prosjekt på mye mer levende måte enn 2D planen, noe som ofte brukes som markedsføringselement,
  • Gjør det mulig å lage visualisering som viser drift av utstyr, hele systemer eller enkelte elementer,
  • Skaper mulighet til å planlegge integrering av prosjekterende industrielle løsninger med omgivelser.

Industrial visualization er en løsning der 3D visualisering er avgjørende ved utarbeidelse av strategier for bruk av maskiner, prosjektering av infrastruktur eller planlegging av mulige interaksjoner fra det ytre miljøet. Anvendelse av moderne teknologi er ofte brukt for å forberede et komplett prosjekt, den hjelper også å gjennomføre datasimuleringer av virkningen til konstruerte elementer, f.eks. utstyr laget til utvinningsindustrien.

Ved å bruke 3D interaktiv modell kan man innføre til prosjektet forskjellige data som gjelder håndtering og funksjon av utstyr. Da blir 3D visualisering ikke bare en billedlig måte å presentere muligheter til designede løsninger på, men også en viktig del av forberedelsen av prosjektet til implementering og gjennomføring.